четвер, 1 червня 2023 р.

Проведення вебінару

«Професійна орієнтація в соціальній та здоров’язбережувальній

освітній галузі»

19 травня 2023 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet

проведено семінар «Професійна орієнтація в соціальній та здоров’язбережувальній

освітній галузі», учасниками якого були  учителі інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» та учителі основ здоров’я  закладів загальної середньої освіти області.

Україна є частиною глобального світу і разом з ним проходить період трансформації суспільних та економічних відносин, які призводять до значних змін на ринку праці. Нові тенденції: стрімкий розвиток інновацій і технологій, виникнення нових спеціальностей на перетині декількох галузей, нових форм та видів зайнятості, підвищення конкуренції, посилення міграції, можливість постійно змінювати місце роботи та фах — висувають нові вимоги до володіння знаннями, вміннями та навичками. М’які універсальні міжпрофесійні навички, як-от: менеджмент знань та інформації, самоорганізація, ведення переговорів, вміння аналізувати й приймати ефективні рішення, розв’язувати комплексні задачі — дозволяють нам швидко адаптуватися до нових умов, а разом з профільними знаннями — набути конкурентноспроможності та затребуваності на ринку праці.

Питання «Профорієнтація як складова Нової української школи» розкрила методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної  педагогічної  освіти  Турчин  Ольга  Василівна. Професійна орієнтація вкрай важлива для запровадження профільного навчання в рамках Нової Української школи та є чинником його ефективності. Розвиток та самореалізація молоді є безумовною суспільною цінністю. Запровадження комплексної професійної орієнтації має стати одним з інструментів для реалізації цілей і завдань сталого розвитку України на період до 2030 року в напрямках «забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх» та «сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх».  Якісна професійна орієнтація неможлива без активної участі шкіл, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, коледжів, університетів та роботодавців, адже саме вони є провідниками випускників шкіл до ринку праці. На думку всіх учасників освітнього процесу, дітям необхідно створювати можливості спробувати різні види діяльності та практики за сприяння роботодавців, на виробництвах і підприємствах, у закладах освіти наступних рівнів. Системна профорієнтація — це можливість для економіки стати більш ефективною, для суспільства — більш справедливим. Усвідомлений вибір професії — важливий крок до успішної особистісної та професійної самореалізації молоді, розвитку майбутньої кар’єри та життєвих пріоритетів.

Досвідом роботи щодо професійної орієнтації в соціальній та здоров’язбережувальній  освітній галузі  в учнів на уроках інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» і основ здоров’я та позакласній роботі поділилися учителі, які висвітлили питання:  «Професійна орієнтація в соціальній та здоров’язбережувальній освітній галузі. », Дяків Василь Григорович, вчитель основ здоров’я  Заліщицької державної гімназії, Заслужений вчитель України; «Вибір професії сьогодні – добробут людини завтра.», Василькевич Світлана Іванівна, вчитель основ здоров’я ліцею № 2 м. Копичинці  Копичинецької міської ради Чортківського району; «Здоров’язбережувальні технології на уроках основ здоров’я», Кручак Валентина Валентинівна,  вчитель основ здоров’я  Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Тернопільської міської ради.

Закон “Про освіту” надає багато можливостей щодо впровадження професійної орієнтації на рівні як шкіл, так і громад. Академічна, кадрова, фінансова, організаційна автономія закладів освіти, діяльність піклувальних (наглядових рад), громадське самоврядування в закладах освіти дозволяють організовувати та розвивати професійну орієнтацію на засадах та принципах освітньої діяльності, котрі передбачені Новою українською школою. Важливо розуміти, що професійна орієнтація — це системний та комплексний процес, який має враховувати запити учасників освітнього процесу, потреби громади, ринку праці, та базуватися на залученні всіх зацікавлених сторін.

 


середа, 17 травня 2023 р.

 Проведення семінару

«Формування здоров’язберігаючих компетентностей в учнів»

21 квітня 2023 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено семінар «Формування здоров’язберігаючих компетентностей в учнів», учасниками якого були  учителі основ здоров’я  закладів загальної середньої освіти області.

Школа ХХІ століття – це школа самореалізації особистості, у якій учитель повинен навчити учнів розвивати пізнавальний інтерес, здібності, об’єктивно оцінювати себе, бачити світ таким, яким його бачать інші, планувати та організовувати діяльність для досягнення визначених цілей.

З вітальним словом до учасників семінару звернулася Жизномірська Оксана Ярославівна, доцент кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти,  кандидат психологічних наук акцентувала увагу на значущості порушеного питання в освітньому процесі та розкрила питання «Психоемоційна підтримка учнів та вчителя в умовах війни». У цей непростий час для нас, ми потребуємо якомога більше підтримки (емоційної, психологічної, моральної, мотиваційної, професійної), різновекторного спілкування з дітьми різного віку. Стрес – стан психічної напруженості, що виникає в процесі діяльності у найбільш складних умовах. Відновлення власного «Я» педагога включає три складові: фізіологічна стійкість;  психологічна стійкість;  психологічна готовність. Компоненти психосоціальної підтримки: контакт  з дорослими;  почуття контролю над емоціями, тілом;  вирішення конкретних проблем; позитивні активності;  позитивне мислення; позитивна взаємодія з однолітками.

Питання «Формування здоров’язберігаючих компетентностей в учнів» розкрила методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної  педагогічної  освіти  Турчин  Ольга  Василівна.  Здоров’я кожної окремої людини – це в цілому здоров’я української нації. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність є в Україні найвищою соціальною цінністю, невід’ємною складовою суспільного багатства. Головне завдання школи – виховання фізично, психічно і морально здорового покоління, формування нової особистості, здатної удосконалювати себе в різних напрямах, готової до активного творчого життя в незалежній державі. Найважливішим завданням педагогів є формування компетентностей в учнів, зокрема здоров’язбережувальної, яка розглядається як здатність учня застосовувати здоров’язбережувальні компетенції в умовах конкретної життєвої або навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення і формування здоров’я.

Досвідом роботи щодо формування здоров’язберігаючих компетентностей в учнів на уроках основ здоров’я та позакласній роботі поділилися учителі, які висвітлили питання:  «Впровадження компетентнісного підходу до формування здоров’язбережувальних навичок у практику сучасної школи», Шийка Олена Петрівна, вчитель основ здоров’я Борщівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 3-гімназія ім. Романа Андріяшика»; «Використання веб-орієнтованих технологій у здоров’язбережувальному навчанні учнів», Гикава Ірина Любомирівна, вчитель основ здоров’я, Опорного навчального закладу «Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Заводської селищної ради Чортківського району; «Здоров’язбережувальні технології на уроках основ здоров’я», Чорнописький Сергій Євгенович,  вчитель основ здоров’я Тернопільського технічного ліцею Тернопільської міської ради.

Одним із напрямків роботи з формування здоров’язбережувальної компетентності учнів є проведення уроків з «Основ здоров’я». Предмет «Основи здоров’я» відіграє важливу роль у системі навчання і виховання учнів, метою якого є – формування  здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знань про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх всебічному розвитку.

Презентація Здоров'язберігаючі технології на уроках основ здоров’я

Презентація Впровадження компетентнісного підходу формування здоровʼязбережувальних навичок у практику сучасної школи

пʼятниця, 12 травня 2023 р.

Проведення творчої зустрічі

«Використання елементів технології розвитку критичного мислення з метою формування ключових компетентностей учнів на уроках біології»

31  березня 2023   року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено творчу зустріч «Використання елементів технології розвитку критичного мислення з метою формування ключових компетентностей учнів на уроках біології» (з досвіду роботи Василащук Л.В., вчителя біології Ковалівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, переможця І(обласного) туру конкурсу «Учитель року – 2022» в номінації «Біологія»), учасниками якої були  учителі біології  закладів загальної середньої освіти області.


         
Дивовижно розмаїтий, багатовимірний і щедрий у невичерпному джерелі любові до дітей творчий талант педагога. Через його діяльність реалізується і державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального та духовного потенціалу нації, і формується особистість, світ якої відображається у веселках незрівнянного блиску своєї неповторності. Методист  Тернопільського обласного комунального інституту Ольга Турчин, відзначила значення конкурсів фахової майстерності в особистій траєкторії розвитку педагога. «Творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий зв’язок між інтелектуальним життям особистості і прояви її сил в активній діяльності». (В.О.Сухомлинський).

Школа ХХІ століття – це школа самореалізації особистості, у якій учитель повинен навчити учнів розвивати пізнавальний інтерес, здібності, об’єктивно оцінювати себе, бачити світ таким, яким його бачать інші, планувати та організовувати діяльність для досягнення визначених цілей.

Під час проведення творчої зустрічі учителі біології поділилися досвідом роботи:  Лідія Василащук (Ковалівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Монастриської міської ради) - «Використання елементів технології розвитку критичного мислення з метою формування ключових компетентностей учнів на уроках біології»; Олена Олійник (Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Кременецької міської ради) – «Використання  інформаційно-комунікаційних технологій та інтернет-сервісів на уроках біології»; Лючія Вильотник (Кременецька гімназія № 3 Кременецької міської ради) – «Формування в учнів екологічно-цілісної орієнтації в плані взаємин людини і навколишнього природного середовища шляхом використання інтерактивних технологій на уроках біології». Учасники творчої зустрічі ознайомилися із цікавими ідеями викладання біології, якими поділилися переможець та фіналісти всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» в номінації «Біологія».

Щиро вдячні за плідну співпрацю та творчу атмосферу відкритого конструктивного діалогу всім учасникам заходу.

  неділя, 19 лютого 2023 р.

 

Відбувся фінальний етап І  туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» у номінації «Основи здоров’я»

12 – 13 лютого 2023 року у Тернопільському ОКІППО відбувся фінальний етап І туру   всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» у номінації «Основи здоров’я». До фіналістів  з вітальним словом звернулися  директор інституту Петровський Олександр Миколайович, заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій Когут Ольга Іванівна, голова журі конкурсу у номінації «Основи здоров’я» доцент Террнопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Барна Любов Степанівна, кандидат педагогічних наук. Програмою фінального етапу І туру   всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» у номінації «Основи здоров’я» було передбачно три випробування: «Майстер-клас», «Методичний практикум» та «Урок». За результатами участі у зазначених випробуваннях, журі визнали переможцем у фінальному етапі І туру всеукраїнського конкурсу у номінації «Основи здоров’я»  Панасюк Ірину Володимирівну (Сороківська гімназія Хоростківської міської ради Тернопільської області). Лауреатами конкурсу стали: Борисяк Богдана Богданівна (Загальоносвітня школа І-ІІ ступенів с.Осташівців Зборівського району Тернопільської області); Василькевич Світлана Іванівна (Ліцей № 2 м.Копичинці Копичинецької міської ради Чортківського району Тернопільської області); Гикава Ірина Любомирівна (Опорний навчальний заклад «Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської області); Чорнописький  Сергій Євгенович (Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міської ради Тернопільської області).

            Вітаємо переможця та лауреатів  конкурсу «Учитель року – 2023» у номінації «Основи здоров’я». Бажаємо  творчої наснаги та успіхів!        Нехай професійні компетентності,  методична вправність і учительська ерудиція  супроводжують Вас, шановні колеги у фахових випробуваннях!