пʼятниця, 10 листопада 2017 р.

Відбувся обласний семінар для методистів біології, вчителів біології опорних шкіл.2  листопада проведено  семінар на тему: «Біологічна освіта в контексті Нової Української школи» для  методистів біології, вчителів біології опорних шкіл, вчителів біології, які викладають біологію у 9 класі за підручником “Біологія 9 клас” (Р.Шаламов, Г.Носов, О.Литовченко, М.Каліберда).
            У роботі семінару взяв участь кандидат біологічних наук, Заслужеий вчитель України, директор з науково-методичної роботи Творчого об’єднання “Соняшник” Шаламов Руслан Васильович, який ознайомив учасників семінару із пріорітетними завданнями біологічної освіти в контексті Нової Української школи, перспективами подальшої імплементації освітнього законодавства. Провідна ідея природничої освіти — інтеграція природознавства з метою створення цілісної картини світу у випускника української школи. Інтегрування — це наближення освітнього процесу до внутрішнього світу дитини. Знанням відведено належну позицію: бути підгрунтям в оволодінні вміннями та навичками у формуванні компетентностей. Знання не є самоціллю освіти. Компетентність — це здатність мобілізувати та застосовувати відповідні ціннісні ставлення, навички, знання і/або розуміння, аби належним чином і ефективно реагувати на потреби, проблеми і використовувати можливості до контексту.  Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.
            Шаламов Р.В. висвітлив питання формування критичного мислення як важливої складової навчальної діяльності на уроках біології. Що таке критичне мислення? Це процес аналізу, синтезування й обгрунтування оцінки достовірності /цінності інформації; властивість сприймати ситуацію глобально, знаходити причини й альтернативи; здатність генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів і аргументів, конкретно застосовувати отримані  результати до проблем і приймати зважені рішення — чому довіряти та що робити далі.  Його не варто плутати з: 1)   простим запам’ятовуванням (пам’ять комп’ютера набагато ширша  ніж наша, але це не значить, що комп’ютер може мислити); 2)  розумінням складних ідей (коли ми працюємо над розумінням чужої ідеї наше власне мислення пасивне — ми лише сприймаємо те, що створив хтось інший);   3) творчим /інтуїтивним мисленням (мозок творця працює несвідомо — у цьому й головна відмінність).   Також зробив аналіз сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з біології та продемонстрував як використовувати матеріал підручника “Біологія 9 клас” (Р.Шаламов, Г.Носов, О.Литовченко, М.Каліберда) для формування критичного мислення учнів на уроках біології. Методист інституту Турчин О.В. висвітлила питання методичних особливостей допрофільної підготовки та профільного навчання в опорній школі.
Немає коментарів:

Дописати коментар