понеділок, 18 травня 2020 р.

Про виконання програм та оцінювання з біології в умовах дистанційного навчання


Про виконання програм та оцінювання з біології
в умовах дистанційного навчання
  Відповідно до листа лист Міністерства освіти і науки України

№ 1/9-213 від 16.04.2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року» питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану є внутрішніми питаннями кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників.

 Що стосується виконання програм з біології, відповідно до рекомендацій МОН України від 01.07.2019  № 1/11-5966  «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному», чинні програми дають право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту.  При оцінюванні керуватися рекомендаціями МОН України (лист № 1/9-213 від 16.04.2020 року).

З метою запобігання перевантаженню учнів не рекомендується проведення тематичної контрольної роботи з біології в кінці семестру. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінювань на протязі семестру. У разі відсутності оцінки за одну або декілька тем, що вивчались упродовж семестра, семестрова оцінка може бути нижча  середнього арифметичного наявних тематичних оцінок. При виставленні оцінки за семестр ураховуються  складність і значущість окремих тем для формування предметної компетентності, динаміка навчальних досягнень учнів. Проведення семестрової (річної) контрольної роботи програмами з біології не передбачено (лист МОН України 01.07.2019  № 1/11-5966).

  Щодо виконання програм з біології (6-9 класи), біології і екології (10-11 класи)   та оцінювання робіт практичної складової програм, враховуючи, що формування предметної компетентності забезпечується реалізацією знаннєвого, діяльнісного і ціннісного компонентів,    рекомендуємо:

- сприяти залученню учнів до перегляду уроків з біології «Всеукраїнської школи онлайн», в зміст яких включені лабораторні (практичні) роботи та лабораторні дослідження;

- рекомендувати вчителям біології до практичних робіт, які     переглядаються учнями в онлайн-форматі, розробити 1-2 завдання, що дозволяють виявити розуміння учнями мети роботи та усвідомлення значення формування певних практичних умінь, з послідуючим оцінюванням роботи;

- екскурсії перевести у формат віртуальних, з розробленими вчителем завданнями для оцінювання;

- використовувати для оцінювання платформи, відеоінструменти та засоби зв’язку, рекомендовані в листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-213 від 16.04.2020року. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів.

Немає коментарів:

Дописати коментар